Sök

Varukorg

0

Sandprodukter

Vi erbjuder hållbara produkter.

Varje år levererar vi nästan 300 000 ton material till kunder i Kungsbackaområdet. Vi levererar till alla möjliga platser som är i behov av sand, grus och krossmaterial.

Mycket av materialet tas fram på våra tre täkter, men vi hämtar också material från hela Sverige. Då tar vi hjälp av vårt breda kontaktnät av samarbetspartners.

LEKSAND

Går att köpa i säck

DRÄNERINGSGRUS

Ej beställningsbar

SLIPSAND

Ej beställningsbar

MURSAND

Går att köpa i säck

DRESSAND

Går att köpa i säck

KABELSAND

Ej beställningsbar

FYLLNADSSAND

Ej beställningsbar

EU SAND

Går att köpa i säck

GJUTSAND

Går att köpa i säck

PUTSSAND

Går att köpa i säck

BETONGGRUS

Går att köpa i säck